Dva skalina

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Dubrovnik

O udruzi:

Udruga Dva skalina je udruga roditelja djece s posebnim potrebama. Osnovana je 26. lipnja 2002. godine u Dubrovniku s ciljem unaprjeđenja kvalitete života te poboljšanja medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama. Naša djeca u svakodnevnom životu ovise isključivo o tuđoj njezi i pomoći. Vezana su uz invalidska kolica s najtežim oblicima psihomotoričkih smetnji koje nažalost prate i dodatna višestruka oštećenja: vida, sluha, govora, umjerena i teža mentalna retardacija. Obzirom na sva ova oštećenja ne mogu biti uključena u predškolski i školski program pa čak ni u specijalne škole. Unatoć tome i ona imaju potrebu za druženjem i izlaskom iz svojih domova.

Aktivnosti/projekti:

  • informiranje članstva i javnosti o problemima djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji
  • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s teškoćama u razvoju
  • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.
  • poticanje razvoja potrebnih ustanova npr. dječijih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programom
  • organiziranje programa za djecu s posebnim potrebama u prostorima specijalno opremljenim prema njihovim mogućnostima

Kontakt

Dva skalina — Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Dubrovnik

Podaci za plaćanje

2407000-1100305036 

Do sada prikupljeno

340,00 kn prodajom 3 predmeta

Kupljeno u korist udruge

Dobri Buvljak, © 2023. Izradila Web.burza