Ekološka udruga „Krka“ Knin

O udruzi:

Ekološka udruga „Krka“ Knin osnovana je 2004. godine

Programsko područje djelovanje udruge je: očuvanje i zaštita okoliša i promicanje prirodnih posebnosti Grada Knina i okolice te izvora i toka rijeke Krke.

Krka je  je nestranačka, neprofitna,  nevladina organizacija registrirana u Hrvatskoj. Krka  se bavi promocijom i zaštitom okoliša putem organiziranja ekoloških i kulturnih akcija i provođenja projekata vezanih za zaštitu okoliša na području djelovanja udruge.Krka djeluje na području Hrvatske s prioritetom na Šibensko-kninsku Županiju.

Ciljevi udruge:

1. Očuvanje i zaštita okoliša na području grada Knina u skladu s mikro i makro prirodnim okruženjem   i ekološkim normama.

 2. Promoviranje i očuvanje prirodnih i drugih posebnosti grada Knina i njegove okolice.

 3. Poticanje ekološke i kulturne svijesti građana, a posebno mladih i djece.

Aktivnosti/projekti:

Neki od projekata koje udruga provodi ili je provodila prethodnih godina:

1. Zeleni telefon

Zeleni telefon (ZT) utemeljen je početkom 1992. godine kako bi se promicalo i olakšalo sudjelovanje javnosti u rješavanju lokalnih problema u okolišu. Glavna aktivnost ZT-a je primanje dojava građana o problemima vezanim uz okoliš iz njihovog susjedstva te rješavanje tih problema.Najvažniji projekt koji udruga kontinuirano provodi  je djelovanje Zelenog telefona za područje Šibensko-kninske županije koje je udruga preuzela od Eko Zadar s kojim potičemo partnersko rješavanje problema zaštite okoliša. Djelovanje Zelenog telefona utjecalo je također na pozitivni imidž udruge ne samo u Gradu Kninu nego i u Šibensko-kninskoj županiji.

2.Ekološko –informativni centar

Projekt je provođen tijekom 2009.g kada je  obnovljen i otvoren Eko info centar.

Zbog iznimno velikog interesa građana projekt smo odlučili nastaviti provoditi, još uvijek nisu osigurana sredstva, ali ćemo modelima samofinanciranja ( iznajmljivanje trampoline, čamaca, bicikli, prodajom proizvoda prizvedenih od strane članova udruge ) pokušati osigurati sredstva za nastavak dijela aktivnosti . Prema strateškom planu udruge u Ekološko–informativnom centru planiramo organizirati razne aktivnosti / usluge:Informacije vezano za zaštitu okoliša i odvojenog prikupljanja otpada, mogućnost odlaganja starih baterija,Suveniri članova udruge ( bukare, opanci, likeri, predmeti od gline, torbice, stol i tronožac....), Platnene vrećice, Majice s motivima prirode,Uslugu korištenja interneta,Iznajmljivanje kayaka, kanua,Iznajmljivanje bicikli,Proslava dječijih rođendana ( u prirodnom okruženju, sa mogućnošću korištenja bicikli za djecu, trampolina i sl... ),Radionice starih zanata ( izrada bačvi, bukara, predmeta od gline, kninskih opanaka, košara od slame, radionice tkanja) kreativne ekološke radionice za mlade i odrasle,  Izložbe suvenira, fotografija, artefekata i sl.,,Humanitarni koncerti, kazalište, likovne i pjesničke večeri,…,Večer filma (dokumentarci, amaterski video, filmovi, prezentacije),Zeleni izleti..

3. Zeleni otoci Knina

Projektom Zeleni otoci Knina, Ekološkom udruga “Krka” Knin u suradnji s  Čistoća i Zelenilo  d. o.o. Knin značajno doprinosi rješavanju gorećeg problema zaštite okoliša-otpada, na području grada Knina te podizanju  svijesti   mladih o važnosti zaštite okoliša i  gospodarenja otpadom.

4.Eko knjižnica igračaka

Ovim projektom značajno doprinosimo  uštedi roditelja u kupnji igračaka, buđenju  svijesti djece   o važnosti razmjene igračaka te  očuvanja okoliša i gospodarenja otpadom, te stvaranju dodatnih sadržaja za djecu grada Knina.Članstvo je besplatno.

5.Nema Frke dok je Krke

Projekt „Nema FRKE dok je KRKE“ je  projekt čišćenja rijeke Krke, putem izrade plana čišćenja , ekoloških  akcija čišćenja okoliša kraj/uz rijeke Krke, kao i samog korita rijeke Krke od izvora do granica NP Krka ( i dalje po potrebi ).2013 na ovom projektu bilo je zaposleno 13 ljudi preko programa javnih radova.

6. Festival Ruralne Kulture, FRK

Ovim projektom želimo promovirati prirodne i kulturno povijesne vrijednosti Grada Knina koja ima idealne uvijete za razvoj seoskog turizma, ali koje na žalost nisu prepoznati. Putem akcija čiscenja, javne tribine, turističkog obilaska mjesta, izlaganja proizvoda i usluga na štandovima, tematskih radionica i kulturnog programa  želimo upoznati širu javnost o ljepotama i mogućnostima Knina. 

7. Eko beba

Zbog nedovoljno   razvijene svijesti građana, pogotovo mladih  o važnosti zaštite okoliša odlučili smo nastaviti i proširiti  inicijativu Eko beba na čitavu Šibensko –kninsku županiju te i u RH jer su  su aktivnosti   inicijative (raspodjela sadnice stabla i  beverina svakoj majci rođene bebe u kninskoj bolnici ) jako bitne kako bi od prvih dana života djeca vodila brigu o zaštiti okoliša te što uspiješnije  nastavili s aktivnostima važnim za zaštitu okoliša na području grada Knina I Šibensko kninske Županije .

8.Prema okviru za zaštitu javnih i zajedničkih dobara

U suradnji sa Zelena Istra, Pravo na grad, Art radionica Lazareti I Filmaktiv 2013.god.smo provodili projekt zagovaračkog djelovanja (Prostorna Pravda) te će s istim nastaviti u 2014.g.(sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva).

9. Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti“.

Projekt u parnertsvu sa udrugom Cenzura Plus iz Splita a sredstva osigurana od EU fondova.

10.Društvo građana-povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnoga društva i građana u procesu donošenja odluka

Projekt u partnerstvu sa udrugom ZvoniMir iz Knina-sredstva EU fondova 

11. "Together for the Nature and Environment" ("Zajedno za prirodu i okoliš")

Projekt u parnerstvu sa udrugom Sunce iz Splita-sredstva EU fondova

12. Sudjeluj u održivom razvoju

Nositelj projekta je udruga Sunce Split u, donator  Ministartvo znanosti, obrazovanja i sporta

Kontakt

Ekološka udruga „Krka“ Knin

Podaci za plaćanje

IBAN: HR4324020061100455427
Opis plaćanja: Donacija

Do sada prikupljeno

20,00 kn prodajom 1 predmeta

Kupljeno u korist udruge

Udruzi su donacijom predmeta pomogli 1 anonimni dobročinitelj
Udruzi su kupnjom predmeta pomogli 1 anonimni dobročinitelj
Dobri Buvljak, © 2021. Izradila Web.burza