Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (HUAB)

O udruzi:

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (HUAB) zajednica je svih koji brinu o osobama s Alzheimerovom bolešću, koji istražuju načine njezina liječenja kao i onih koji se bore za javno prepoznavanje njezinih društvenih posljedica i potporu. Prema najnovijim epidemiološkim procjenama danas u Hrvatskoj oko 80.000 ljudi boluje od nekog tipa demencije, s tim da je među njima najveći broj onih koji boluju od Alzheimerove bolesti (AB). Svjetski stručnjaci predviđaju da će se svakih 20 godina ova brojka udvostručivati.

Aktivnosti/projekti:

Svrha djelovanja Udruge je poticanje razvoja društvene svijesti o potrebi potpore i skrbi za bolesnike s Alzheimerovom bolešću u obiteljskom okružju, kroz:

  • Intenzivnu razmjenu informacija između stručnjaka i osoba koje skrbe o bolesnicima s demencijom
  • Okupljanjem i organiziranjem suradnje između različitih interesenata koje povezuje Alzheimerova
  • Sve vidove javnog informiranja, organiziranjem savjetovanja, predavanja, tribina, kongresa i stručnih skupova
  • Iniciranjem društvene odgovornosti za uspostavljanje i organiziranje različitih oblika skrbi za bolesnike i pomoći njihovim obiteljima

Stručni tim Udruge koji se sastoji od više specijalista i stručnjaka za Alzheimerovu bolest može pružiti svaku vrstu edukacije i prema stručnom osoblju (zdravstvenom, medicinskom, socijalnom) kao i prema članovima obitelji i njegovateljima oboljelog od Alzheimerove bolesti.

Kontakt

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (HUAB)

Šalata 12
10000 Zagreb
Tel/fax: +385 1 459 6820
E-mail: alzheimer@alzheimer.hr
Web: www.alzheimer.hr

Podaci za plaćanje

2503007-1100007836

Do sada prikupljeno

1.200,00 kn prodajom 7 predmeta

Dobri Buvljak, © 2020. Izradila Web.burza