Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

O udruzi:

Realizacijom ciljeva, Udruga promiče osnovna ljudska prava i kvalitetu življenja slijepih i drugih osoba s invaliditetom, te djece s teškoćama u razvoju, stvarajući uvjete za njihovu socijalnu uključenost u zajednicu.

Misiju Udruge predstavlja podizanje svijesti društva o pravima, mogućnostima  i potrebama osoba s invaliditetom, što  doprinosi senzibiliziranosti zajednice te povećanje broja neovisnih i samostalnih osoba, kroz poboljšanje njihove  mobilnosti i kvalitete svakodnevnog življenja.

Aktivnosti/projekti:

Udruga zasniva svoj rad s pojedincima, neformalnim grupama i neprofitnim organizacijama,  poslovnim sektorom, lokalnim, regionalnim i državnim vlastima na načelima osnaživanja, samopomoći, edukacije, aktivnog uključivanja, pokretanja pozitivnih inicijativa, poticanja suradnje, međusobnog uvažavanja i poštivanja različitosti stvarajući održivi model razvoja organizacija civilnog društva.

Potiče i razvija samozagovaračku ulogu svojih članova na promicanju ljudskih prava u kontekstu primjene Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, zakonskih propisa i nacionalnih strateških dokumenata.

Osigurava mehanizme za primjenu propisanih standarda i kriterija rada korisnika sa dodijeljenim im psima pomagačima.

Kontakt

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 481 6155
E-mail: udruga@psivodici.hr
Web: www.psivodici.hr

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2360000-1101351988 (ZABA)

Do sada prikupljeno

1.665,00 kn prodajom 8 predmeta

Daj kupi u korist udruge

Udruzi su donacijom predmeta pomogli Elvir Tabakovic, Moja Kućica i 4 anonimna dobročinitelja
Udruzi su kupnjom predmeta pomogli Tea Radić, Goga Tropcic Zekan, Josipa Lulić i 3 anonimna dobročinitelja
Dobri Buvljak, © 2023. Izradila Web.burza