Impuls

Udruga za terapijsko jahanje

O udruzi:

Cilj udruge je značajno poboljšanje psiho-fizičkog stanja osoba s invaliditetom te promoviranje njihove integracije, socijalne aktivnosti, te dobrovoljnog rada mladih. Provođenje programa terapijskog jahanja za djecu i odrasle osobe s invaliditetom, uz stručni nadzor i individualni pristup. Organiziranje poduke volontera u radu s konjima koji se koriste za terapijsko jahanje. Poduka volontera za pomaganje u terapijskom jahanju, te uvježbavanje konja za uključivanje u program terapijskog jahanja. U djelatnost udruge spada i promoviranje jahanja za osobe s invaliditetom, kao i suradnja sa domaćim i međunarodnim udrugama.

Aktivnosti:

Ciljevi udruge je poticanje interakcije djece s teškoćama u razvoju i djece tipičnog razvoja kroz kvalitetno provođenje slobodnog vremena(u prirodi, kroz druženje sa konjima), te općenito osiguranje poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, uz razvoj komunikacijskih, socijalnih i svakodnevnih vještina.

Osnovne aktivnosti koje  se provode u sklopu našeg programa su: športsko-rekreativne (jahanje, razvoj djeteta kroz edukacijsku stazu u prirodi, šetnja, čiščenje šume...), društveno-zabavne (likovna radionica, svakodenvne vjštine), aktivnosti poticanja emocionalno-socijalnog ponašanja, individualne aktivnosti za djecu s poremećajima iz autističnog spektra kroz programe ABA i Floor time, organizirani izleti.

Kontakt

Impuls — Udruga za terapijsko jahanje

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2360000-1101955122  

Do sada prikupljeno

50,00 kn prodajom 1 predmeta

Kupljeno u korist udruge

Udruzi su donacijom predmeta pomogli 1 anonimni dobročinitelj
Udruzi su kupnjom predmeta pomogli 1 anonimni dobročinitelj
Dobri Buvljak, © 2020. Izradila Web.burza