IRCT

Rehabilitacijski centar za stres i traumu

O udruzi:

IRCT Zagreb je neovisna, humanitarna i apolitična organizacija, utemeljana s namjerom da pomogne i zaštiti žrtve mučenja u Hrvatskoj.
Organizirana psiho-socijalna, medicninska, socijalna, pravna  pomoć i zagovaranje pruža se žrtvama mučenja (najviše osobama koje su žtrve masovne traumatizacije tijekom rata u Hrvatskoj i drugih sukoba u regiji. Aktivnosti se odvijaju u Zagrebu i ratom pogođenim područjima.
Međunarodni rehabilitacijski savjet iz Kopenhagena, Danska, podržao je utemeljenje ovog Centra 1993. godine.
Poznato je da se kod žrtava mučenja kao posljedica javlja niz psihološki smetnji, koje predstavljaju normalnu reakciju na njihovo traumatsko iskustvo, a postojanje Centra spriječava obilježavanje žrtava mučenja kao psihijatrijskih pacijenata i pomaže njihovoj boljoj integraciji u društvo.
Posljedice mučenja javljaju se još niz godina nakon što su izazvane. Naknadni efekti mučenja su psihološke prirode i njihovo izliječenje zahtijeva dugotrajnu terapiju.

Projekti/aktivnosti:

  • psihologijska pomoć (krizne intervencije, savjetovanja i psihoterapija)
  • medicinska pomoć (savjetovanje i kontakt s medicinskim institucijama)
  • socijalna pomoć (smještaj, zaposlenje, socijalna sigurnost, kontakti s vladinim i nevladinim organizacijama)
  • Izobrazba i trening profesionalaca i neprofesionalaca u medicinskim, socijalnim, zakonskim i etičkim aspektima mučenja.
  • Prevencija mučenja:
  • širenje saznanja o mučenju
  • upoznavanje javnosti s problematikom mučenja
  • organizacija i sudjelovanje na konferencijama
  • Suradnja s institucijama s istog područja rada (vladine i nevladine organizacije).

Kontakt

IRCT — Rehabilitacijski centar za stres i traumu

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2360000-1101535462

Do sada prikupljeno

430,00 kn prodajom 2 predmeta

Udruzi su donacijom predmeta pomogli 2 anonimna dobročinitelja
Dobri Buvljak, © 2021. Izradila Web.burza