Jedni za druge

O udruzi:

Udruga se bavi prevencijom ovisnosti (alkohol, droga, kockanje), socijalnom i psihološkom rehabilitacijom, te resocijalizacijom bivših ovisnika i osoba s invaliditetom, pomoću terapije jahanjem.

Projekti/aktivnosti:

  • podrška članovima da što dulje apstiniraju od psihoaktivnih tvari
  • provođenje programa resocijalizacije osoba s poremećajem poriva i ovisnika o psihoaktivnim tvarima te osobama s različitim psihičkim teškoćama
  • provođenje programa psihološke i socijalne rehabilitacije i resocijalizacije osoba s invaliditetom
  • provođenje terapije jahanjem u svrhu rehabilitacije i resocijalizacije svojih članova
  • razvijanje principa samopomoći i međusobne pomoći članova i njihovih obitelji u cilju što duže apstinencije ili pružanja podrške u kriznim situacijama
  • provođenje što šire i stalne edukacije svih članova i njihovih obitelji s ciljem da se što više upoznaju s vlastitom bolešću, problemima i načinima njenog liječenja i rješavanja
  • pripremanje ovisnika, osoba s psihičkim teškoćama i članova njihovih obitelji za društvenu, radnu i drugu prilagodbu
  • stvaranje i stalno produbljivanje što ugodnije prijateljske atmosfere uz promociju zdravih načina života
  • poticanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje mogu olakšati i učvrstiti apstinenciju ovisnika i drugih članova te doprinijeti porastu interesa za sebe, svoju okolinu i svakodnevna zbivanja odnosno opće kvalitete življenja
  • rad na provođenju destigmatizacije ovisnika, osoba s psihičkim teškoćama i osoba s invaliditetom

Kontakt

Jedni za druge

 

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2340009-1110347894

Dobri Buvljak, © 2021. Izradila Web.burza