Maca

Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

O udruzi:

Udruga "MACA" je nevladina, neprofitna organizacija za dobrobit i zaštitu mačaka, osnovana u Osijeku u ljeto 2008. godine. Udruga je registrirana za teritorij RH, ali djeluje prvenstveno u gradu Osijeku i okolici. Cilj osnivanja je sprečavanje zlostavljanja i nehumanog postupanja prema mačkama, podizanje opće svijesti građana o odnosu prema mačkama, upoznavanje javnosti sa Zakonom o zaštiti životinja, sterilizacija, udomljavanje i zdravstvena zaštita mačaka.

Aktivnosti/projekti:

  • zalaganje za sterilizaciju mačaka u svrhu smanjenja i kontrole njihovog broja
  • razvijanje humanog i kulturnog odnosa prema mačkama  edukacijom odraslih i djece putem predavanja, dobrotvornih akcija, izložbi i sl.
  • poduzimanje svih raspoloživih mjera protiv mučenja i ubijanja     mačaka sukladno zakonu
  • uočavanje negativnih pojava i postupaka prema mačkama i poduzimanje svih raspoloživih zakonskih mjera radi sprečavanja istih
  • održavanje i proširivanje veza s društvima istih ciljeva i zadataka u zemlji i izvan nje
  • suradnja s institucijama i ustanovama koje mogu koristiti pri realizaciji ciljeva i zadataka Udruge
  • odavanje priznanja zaslužnim osobama i institucijama koje pridonose realizaciji ciljeva i zadataka Udruge. Iako smo prvenstveno orijentirani na brigu o mačkama, naš cilj je također da svojim radom utječemo na humani odnos čovjeka i prema svim drugim vrstama životinja. Protivnici smo svih oblika zlostavljanja životinja, kao što su sve vrste eksperimentiranja na njima, njihovo iskorištavanje i ubijanje za dobivanje krzna, kože i dr., osuđujemo nehuman, masovan uzgoj životinja za prehranu, zabavljačku industriju koja koristi životinje i sve druge načine postupanja kojima im se oduzima pravo na slobodan i dostojanstven život.

Kontakt

Maca — Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka

Podaci za plaćanje

Žiro: 2360000-1102040750 (ZABA)

Do sada prikupljeno

430,00 kn prodajom 9 predmeta

Udruzi su donacijom predmeta pomogli Lush lifers, Tea Galić, Zvijezda Rođena i 6 anonimnih dobročinitelja
Udruzi su kupnjom predmeta pomogli Ivan Jokovic, Andrea Lončarek i 4 anonimna dobročinitelja
Dobri Buvljak, © 2023. Izradila Web.burza