Pan

Društvo za zaštitu okoliša i prirode

O udruzi:

Eko Pan je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje čija je misija edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, promicanje načela održivog razvoja te organiziranje i sudjelovanje u zaštiti okoliša na području Karlovačke Županije. Ekološka sekcija Pan SKUC-a Braća Radić osnovana je 1998. godine, a 22. veljače 2002. godine odlukom članova započinje s radom kao samostalna udruga pod nazivom Ekološko društvo Pan – Karlovac.

Projekti/ Aktivnosti:

  • Promoviranje zaštite prirode i okoliša te načela održivog razvoja realiziranjem različitih projekata i programa te poticanjem fizičkih i pravnih osoba na racionalniju primjenu neobnovljivih izvora energije također putem radionica, predavanja, javnih tribina, organizacijom izložbi, kazališnih predstava i performancea, sajmova, prikupljanjem dobrovoljnih priloga kao i tiskanjem publikacija odnosno izdavanjem nosača zvuka u skladu s pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj
  • Povezivanje i umrežavanje te suradnja s udrugama sličnog ili istog usmjerenja u Republici Hrvatskoj kao i u svijetu, te suradnja sa tijelima područne i regionalne vlasti te državnim institucijama
  • Prikupljanje, obrada i distribucija informacija
  • Promicanje i poticanje volonterstva u zaštiti okoliša I prirode

Kontakt

Pan — Društvo za zaštitu okoliša i prirode

 

Podaci za plaćanje

  • Žiro račun: 2400008 – 1107214313
  • Opis plaćanja: Donacija

Do sada prikupljeno

365,00 kn prodajom 6 predmeta

Udruzi su donacijom predmeta pomogli ivana franciskovic olrom, Valentina Mesarić i 1 anonimni dobročinitelj
Dobri Buvljak, © 2023. Izradila Web.burza