Šapa

Društvo za zaštitu životinja

O udruzi:

Šapa je osnovana na poticaj skupine građana 2006. kao neprofitna nevladina humanitarna udruga zbog postojanja svakodnevne i sve veće potrebe za zbrinjavanjem napuštenih i izgubljenih životinja i suzbijanja okrutnosti prema životinjama.

Trenutno su svi naši štićenici do trajnog udomljavanja smješteni na raznim lokacijama kod privremenih udomitelja jer naša borba za lokaciju na kojoj bi se izgradilo sklonište za životinje, unatoč našim naporima, za sad još nije urodila plodom.

Aktivnosti/projekti:

Humano i trajno rješavanje problema zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja na korist društvene zajednice (ljudi osjećaju strah od pasa lutalica jer izgladnjeli, prljavi, uplašeni i tužni pas je prizor koji uznemirava, osim toga, lutalice predstavljaju smetnju i u higijensko-zdravstvenom smislu, a također su i opasnost u prometu) i suzbijanje okrutnosti prema životinjama u budućem skloništu Društva za zaštitu životinja “Šapa” u Bjelovaru. 

Osnovni ciljevi programa:

  • Izgradnja skloništa
  • Skrb o životinjama
  • Edukacija

Kontakt

Šapa — Društvo za zaštitu životinja

 

Podaci za plaćanje

  • Žiro račun: 2360000-1102193333 (ZABA)
  • Opis plaćanja: Donacija

Devizni račun

IBAN: HR 59 2360000 1102193333

Do sada prikupljeno

2.850,00 kn prodajom 45 predmeta

Daj kupi u korist udruge

Dobri Buvljak, © 2022. Izradila Web.burza