Spas

Udruga za zaštitu životinja

O udruzi:

Udruga za zaštitu životinja ”Spas” je humanitarna udruga koja svojim dugogodišnjim i volonterskim radom rješava problem zbrinjavanja napuštenih, izgubljenih i odlutalih životinja s područja cijele Varaždinske županije i radi na suzbijanju okrutnosti prema životinjama. Osnovana je početkom 2000. godine, a kroz sklonište je ”prošlo” odnosno udomljeno nekoliko tisuća pasa, što znači da su sve one primljene u sklonište, a nakon određenog vremena zbrinute i udomljene. Trenutno se u skloništu nalazi oko 250 pasa.

Aktivnosti/projekti:

  • Privremeno i/ili trajno zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i odlutalih životinja u skloništu udruge do trenutka udomljavanja ili do starosti (prirodne smrti) životinje
  • Skrb o osnovnim prehrambenim potrebama životinja
  • Skrb o uvjetima boravka životinja u skloništu
  • Skrb o zdravstvenom stanju životinja
  • Udomljavanje životinja koje su pod skrbništvom Udruge uz odgovarajuće Educiranje budućeg vlasnika o načinu ostvarivanja uspješnog suživota s konkretnom životinjom
  • Kontrola stanja i uvjeta života udomljenih životinja
  • Terenske intervencije na osnovi dojave o napuštenoj, odlutaloj, odbačenoj ili unesrećenoj životinji

 

 

Kontakt

Spas — Udruga za zaštitu životinja

 

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2360000-1101737026

Devizni račun

2100294885
EBANCOD HR8723600001101737026
SWIFTCOD ZABAHR2X

Do sada prikupljeno

280,00 kn prodajom 6 predmeta

Udruzi su donacijom predmeta pomogli Doroteja Fundek, Irena Borovina i 4 anonimna dobročinitelja
Dobri Buvljak, © 2020. Izradila Web.burza