Udomi me Karlovac

Udomljavanje pasa iz karlovačkog skloništa

O udruzi/ aktivnosti/projekti:

  • Posredovanje pri udomljavanju napuštenih životinja iz karlovačkog skloništa za životinje, drugih azila za životinje i od fizičkih osoba kao privremenih udomitelja
  • Pozitivno prezentiranje i oglašavanje životinja iz karlovačkog skloništa u cilju stvaranja pozitivne slike o napuštenim životinjama
  • Edukacija djece predškolske i školske dobi, te obuka mladih kao volontera u cilju zbližavanja i gradnje humanog odnosa prema životinji, razvijanje svijesti i odgovornog vlasništva
  • Promocija karlovčana kao građana zainteresiranih ne samo na ukazivanje problema, nego i aktivno rješavanje istih na dobrobit cijele zajednice

Kontakt

Udomi me Karlovac — Udomljavanje pasa iz karlovačkog skloništa

 

Podaci za plaćanje

  • Žiro račun
  • IBAN: HR3723600001102126605 (ZABA)
  • Opis plaćanja: Donacija

 

Do sada prikupljeno

2.610,00 kn prodajom 35 predmeta

Dobri Buvljak, © 2020. Izradila Web.burza