Udruga za sindrom Down 21

O udruzi:

Udruga je registrirana kao nevladina, nepolitička i neprofitna udruga pri Splitsko-dalmatinsko županiji. Postoji od 2000. godine kada je osnovana kao rezultat želje da postane organizacija za zastupanje osoba sa sindromom Down. Cilj Udruge je poticanje punog uključivanja svih osoba sa sindromom Down u sve segmente života zajednice, a posebnu brigu dobivaju djeca.

Aktivnosti/projekti:

Neka od područja djelovanja su: poticanje i edukacija osoba sa sindromom Down, pružanje pomoći u osposobljavanju članovima i njihovim obiteljima te uključivanje stručnih osoba za brže i bolje rješavanje individualnih potreba, poticanje uvođenja posebnih i prilagođenih zdravstvenih i obrazovnih programa, organiziranje edukativnih aktivnosti, radionica, seminara, zatim provođenje logopedskih i defektoloških tretmana i fizikalna terapija.

Kontakt

Udruga za sindrom Down 21

 

 

Podaci za plaćanje

2360000-1101877763

Do sada prikupljeno

90,00 kn prodajom 2 predmeta

Kupljeno u korist udruge

Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza