Videatur

Hrvatska udruga za kreativni razvoj i zaštitu prava (na)gluhih osoba

O udruzi:

Hrvatska udruga za kreativni razvoj i zaštitu prava (na)gluhih osoba „VIDEATUR“ je osnovana 28. lipnja 2006., kao socijalno – humanitarna, kulturno-prosvjetna, neprofitna pravna osoba koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe i nagluhe), a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, kao i prava. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Misija Udruge je da svakoj osobi/studentu s oštećenjem sluha pruži poboljšanje standarda formalnog obrazovanja/studiranja, poboljšanje standarda življenja osoba s oštećenjem sluha, unaprijeđivanje pomoći kod osobnih i socijalnih problema, otkrivanje potencijala, interesa i talenata svakog pojedinca.

Udruga je osnovana, između ostalog, s ciljem:

  • povećavanja razine informiranosti i senzibiliziranosti zajednice, krajnjih korisnika i javnosti o problematici gluhe populacije
  • poticanja mladih osoba s oštećenjem sluha na uključivanje u visookobrazovni sustav te poboljšanja uvjeta obrazovanja

Projekti/aktivnosti:

- Centar podrške mladim osobama s oštećenjem sluha -

Osiguravanje daktilografske usluge gluhim studentima koji bi tipkali gluhim studentima kako bi mogli pratiti predavanja ravnopravno sa ostalim studentima i na temelju njih voditi bilješke i ostalim kategorijama (na)gluhih osoba kojima je potrebna ta usluga (tečajevi, seminari, konferencije, sastanci...) kako bi osigurali dostupnost informacija.

- Sms SOS službe -

Osiguravanje  sms sos službe koja bi obavljala telefonske pozive umjesto gluhih osoba (npr. narudžba taxija, doktora i sl.).

Nemogućnost samostalnog korištenja telefona za obavljanje poziva za osobne potrebe prisiljava (na)gluhe osobe da zamole uže članove obitelji, prijatelje ili pak nepoznate ljude da to učine u njihovo ime što katkad dovodi do čestih neugodnih situacija - kada im bliže osobe nisu prisutne, (na)gluhe osobe se osjećaju bespomoćnima, jer se radi o uvjetima sa prekidima komunikacije ili pak uskraćivanjem informacija. Udruga Videatur nudi rješenje zapošljavanja telefonista koji bi bio na usluzi (na)gluhim osobama, jer uz svoje poslove nije u mogućnosti obavljati tu uslugu od presudne važnosti za lakši život (na)gluhih osoba.

Kontakt

Videatur — Hrvatska udruga za kreativni razvoj i zaštitu prava (na)gluhih osoba

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2402006-1100471234 (Erste)

Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza