Zvuk Prirode

O udruzi:

Hrvatska udruga Zvuk Prirode iz Osijeka, osnovana je početkom 2005. godine sa svrhom stvaranja uvjeta i aktivnog djelovanja na području ukupnog kognitivnog, afektivnog, psihomotornog, i socijalnog djelovanja djece i mladih. Djeluje kao nezavisna, nevladina i neprofitabilna organizacija. Njihov je osnovni cilj stvaranje uvjeta za aktivno uključivanje djece i mladih, te djece i mladih u riziku, kao i onih s poremećajima u ponašanju, u život zajednice, promicanje alternativne kulture, kreativnosti, suradnje i zajedništva među mladima. Neke od osnovnih djelatnosti udruge su provođenje programa i razvoj projekata odgojnog, obrazovnog, psihološkog, socijalnog, informativnog, kreativnog, umjetničkog, rekreativnog, zabavnog, kulturnog i humanitarnog karaktera, te druženja, radnih aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena za djecu i mlade. Surađuju s predškolskim, školskim i drugim ustanovama koje skrbe o djeci i mladima, s organizacijama i centrima za socijalnu skrb, s istovrsnim udrugama u Hrvatskoj, te organiziraju savjetovanja, grupe potpore, grupe za kreativno izražavanje i fizičke aktivnosti, koje pridonose kvalitetnijem životu djece i mladih. Organiziraju i događaje kojima je cilj promoviranje kulturno-umjetničkih sadržaja, te približavanje umjetnosti lokalnoj zajednici i društvu.

Aktivnosti/projekti:

  • održavanje žonglerskih radionica sa djecom, gdje rade na pospješenju njihove koncentracije, upornosti, samokontrole i fluidnosti pokreta, u suradnji s lokalnim odgojno-obrazovnim ustanovama,
  • održavanje proljetnih radionica slikanja za mlade,
  • održavanje radionica izrade lampiona, ukrasnih predmeta, recikliranog nakita
  • organizacija akcija razmjene dobara (odjeće, obuće, starih materijala)
  • sudjelovanje na festivalima alternativne kulture, umjetnosti,  u smislu kreativnih radionica, te dječje skrbi,
  • suradnja s Udrugom Slama na Slama land art festivalu u smislu održavanja žonglerskih radionica za djecu i mlade
  • suradnja s Info centrom za mlade u organizaciji Sajma  informiranja mladih Osijek
  • projekcije edukativnih/umjetničkih filmova, na temu ekologije, očuvanja planete, umjetnosti, sociologije, psihologije, alternativne kulture koja je nedovoljno zastupljena u medijima, kao i održavanje slušaonica raznih glazbenih stilova
  • organizacija sajma rukotvorina  sa svrhom stvaranja poticajne poduzetničke okoline za mlade umjetnik, i održivog razvoja zajednice
  • održavanje radionica s djecom s poremećajima u ponašanju (ADHD)

Kontakt

Zvuk Prirode

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2393000-1102177291

Dobri Buvljak, © 2023. Izradila Web.burza