O čemu se tu zapravo radi?

Piše Boško, 10.09.2012.

logo

Dobri buvljak humanitarni je online buvljak koji djeluje po jednostavnom principu: 'donatori' se rješavaju dobrih ali nepotrebnih stvari a ‘kupci’ dolaze do stvari/usluga koje su im potrebne.

Ali, umjesto klasičnog oblika plaćanja prodavaču, iznos kupac transparentno uplaćuje udruzi po vlastitom izboru i na taj način podupire njen rad. Dobri buvljak tako postaje mjesto na kojem i 'donatori' i 'kupci' čine dobro djelo pomažući udrugama koje tako dobivaju sredstva za ostvarivanje svojih ciljeva, ali i sami osjećaju direktnu korist od svog angažmana.

Jedan od glavnih ciljeva Dobrog buvljaka je uključiti što veći broj građana koji doniranjem odnosno kupnjom stvari i usluga pomažu radu neprofitnih udruga. Dobri buvljak do sada je pomogao preko 70 različitih udruga te za njihov rad prikupio preko 20,000 kn. Pozivam sve udruge da aktiviraju svoje članove da se uključe u rad buvljaka i na taj način osiguraju dodatna sredstva za ostvaranje svojih ciljeva.

Podijeli na:
Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza