Alfa Albona

Udruga za mlade

O udruzi:

Udruga mladih Alfa Albona je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga mladih ljudi, osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih. Ciljevi osnivanja jesu: osnivanje Info centra za mlade Istarske županije, poticanje razvoja kreativnosti mladih ljudi, usmjeravanju mladih prema stjecanju dodatnih vještina i  znanja, poticanje mladih na organizirano i smisleno korištenje slobodnog vremena, širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima, poticanje izvaninstitucionalnog obrazovanja mladih na svim područjima, integracije mladih u međunarodne obrazovne i kulturne tokove, zaštita zdravlja mladih a posebno borba protiv svih oblika ovisnosti, informatička edukacija mladih, poticanje mladih na aktivni angažman i participaciju  u svim područjima javnog i društvenog života, izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama mladih te lokalnom samoupravom u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit mladih.

Aktivnosti/projekti:

Sve aktivnosti i projekte koje Udruga provodi imaju direktan utjecaj na mlade budući da promičemo aktivno i odgovorno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici, zagovaramo interese mladih pred lokalnim vlastima, te jačamo kapacitet organizacija mladih putem edukacija, treninga, suradnji, partnerstva i informiranja. Snaga Udruge i njenih članova je u stručnom znanju na području programa i politike za mlade, iskustvo u izradi projektnih prijedloga, iskustvo u provođenju projekata i programa, iskustvo u radu Savjeta mladih uz razmjenu primjera dobre prakse, servis za jačanje suradnje na relaciji građani-institucije, iskustvo u provođenju edukacija, uključenost u partnerstva u Hrvatskoj i u Europskoj uniji te provođenje sustava kvalitete.

 

Kontakt

Alfa Albona — Udruga za mlade

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2402006–1100595072

Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza