Četiri šape

Udruga za radnu i športsku kinologiju

O udruzi:

Udruga za radnu i športsku kinologiju “Četiri šape” sa sjedištem u Šibeniku je udruga, čija je osnovna djelatnost terapija sa psima za djecu i odrasle s posebnim potrebama, za djecu s problemima u učenju, za osobe u procesima resocijalizacije i probacije, za starije u staračkim domovima, za bolesnike tijekom procesa hospitalizacije, te edukativni programi po vrtićima i školama, kao i udrugama, kojima je osnovna djelatnost dobrobit djece i njihovih obitelji. Udruga okuplja različite profile stručnjaka za djecu, obitelji djece s posebnim potrebama i problemima u učenju, kao i ljubitelje i vlasnike pasa. Cilj i svrha osnivanja Udruge je integracija ljudskih i životinjskih prava i života, djelovanja na svijest građana i djece o ljudskoj životnoj potrebi prisutnosti životinja s pozitivnim učincima na zdravlje i opće psiho-fizičko stanje čovjeka, te o potrebi poštivanja prava na dostojanstven život životinja, kao i spriječavanja svih oblika nehumanog postupanja sa životinjama.

Aktivnosti/projekti:

a) terapija sa psima za djecu i odrasle s posebnim potrebama, za ovisnike u procesima resocijalizacije, za osobe u procesu probacije, za starije u staračkim domovima, te za osobe u procesu hospitalizacije;;

b) senzibilizacija društva za potrebe djece i odraslih s posebnim potrebama, djece s problemima u učenju, bivših ovisnika i osoba u procesima probacije;

c) edukativni programi sa terapijskim psima u vrtićima i školama, te u raznim partnerskim udrugama, koje se bave problematikom djece i njihovih obitelji;

d) popularizacija športske kinologije i kinoloških športova (agility, flyball, obedience, ...), te obavljanje edukativno-promotivnih aktivnosti s ciljem edukacije društva o dobrobiti navedenih aktivnosti za zdravlje djece i odraslih;

e) pomoć vlasnicima i ljubiteljima pasa pri stvaranju korektnog odnosa s njihovim kućnim ljubimcem;

f) suradnja s domaćim i stranim stručnjacima i institucijama, čije su aktivnosti sukladne djelatnostima Udruge „Četiri šape“.

Kontakt

Četiri šape — Udruga za radnu i športsku kinologiju

  • Branitelja Domovinskog rata 3, 22 000 Šibenik
  • Tel: +385 (0)92 151 1647
  • E-mail: 4sape.sibenik@gmail.com
  • Facebook

Podaci za plaćanje

Žiro-račun: 2411006-1120005967 (Jadranska banka)

Do sada prikupljeno

50,00 kn prodajom 1 predmeta

Daj kupi u korist udruge

Kupljeno u korist udruge

Udruzi su donacijom predmeta pomogli 2 anonimna dobročinitelja
Udruzi su kupnjom predmeta pomogli 1 anonimni dobročinitelj
Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza