Dječja sreća

Udruga za pomoć djeci i socijalno ugroženim obiteljima

O udruzi:

Humanitarna udruga "Dječja sreća" započela je s radom u prosincu 2009. Godine prvenstveno sa ciljem pomaganja bolesnoj, nemoćnoj, napuštenoj ili siromašnoj djeci, socijalno ugroženim obiteljima, samohranim roditeljima te starijim i nemoćnim osobama.

Aktivnosti/projekti:

Kako bi poboljšali kvalitetu njihovih života, tim humanitarne udruge "Dječja sreća" organizirat će mnoštvo projekata, aktivnosti, manifestacija za pomoć djeci, i osmišljavati radionice u domovima za napuštenu djecu. Uz suradnju sa Centrom za socijalnu skrb dobit ćemo popis najugroženijih obitelji kako bi im prikupljenim sredstvima pomogli, također planiramo suradnje sa školama te pružanje pomoći u podmirenju izleta za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Predlagat ćemo mjere za zaštitu prava i poboljšanje uvjeta života djece i socijalno ugroženih obitelji, te za poboljšanje uvjeta u dječjim domovima i bolnicama kako bi djeci omogućili sigurno, poticajno i kreativno okruženje.

Kontakt

Dječja sreća — Udruga za pomoć djeci i socijalno ugroženim obiteljima

 

Podaci za plaćanje

2484008-1105295367 (RBA)

Do sada prikupljeno

190,00 kn prodajom 3 predmeta

Udruzi su donacijom predmeta pomogli Sanjin Kastelan i 2 anonimna dobročinitelja
Dobri Buvljak, © 2023. Izradila Web.burza