Don Kihot

Terapijsko jahanje

O udruzi:

Don Kihot – terapijsko jahanje neprofitna je organizacija osnovana 2009. g. s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, djece s poteškoćama u razvoju i marginaliziranih društvenih skupina putem interakcije s konjima, kao i promoviranja volonterizma i suradničkog odnosa sa životinjama. Donkihotovci su isključivo volonteri, nerijetko vrlo angažirani u najmanje još jednoj udruzi.

Aktivnosti/projekti:

  • provodjenje programa terapijskog jahanja i podupirućih aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju
  • aktivna i plodna suradnja s drugim udrugama (humanitarnim, kreativnim, za zaštitu životinja...)

Kontakt

Don Kihot — Terapijsko jahanje

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2340009 – 1110409752 (PBZ)

Opis plaćanja: Donacija

Do sada prikupljeno

448,00 kn prodajom 12 predmeta

Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza