Društvo „Naša djeca" Opatija

nevladina udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi

DRUŠTVO NAŠA DJECA OPATIJA nevladina je udruga koja se bavi
osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske
i školske dobi, svoj rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece,
zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske,
Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2014. do 2020. godine te željama i potrebama djece i
roditelja.

Nit vodilja DND Opatija je "Ljubav djeci prije svega" i promicanje
vrijednosti volonterskog rada od najranijih dana. Ciljevi DND-a su
ostvarivanje prava djeteta i dječja participacija, organiziranje
dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme i pomoć roditeljima i djeci u
razvoju i odgoju djeteta.

Ove godine DND Opatija obilježava 65 godina rada s djecom i za djecu.
Iz godine u godinu broj naših korisnika se povećava, vrijedno radimo
na projektima za djecu i s djecom.

Kontakt podaci: Sanja Škorić, Tel./fax 051/272-443, email: info@dnd-opatija.hr

4. IBAN broj: HR05 2402006-1100257164

 

Kontakt

Društvo „Naša djeca" Opatija — nevladina udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi

Kontakt osoba: Sanja Škorić

M.Tita 157

51410 Opatija

T/F: 051/272-443

M: 091/272-4430

E: info@dnd-opatija.hr

W: www.dnd-opatija.hr

Podaci za plaćanje

IBAN: HR0524020061100257164

Dobri Buvljak, © 2023. Izradila Web.burza