Hrvatska zajednica za Down sindrom

O udruzi:

Sindrom Down pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života. Ovaj kromosomski poremećaj sprečava normalan fizički i mentalni razvoj osobe no osobe sa sindromom Down svakodnevno pokušavaju postići iste one ciljeve kao i svaka druga osoba, žele ispuniti sami sebe, ponositi se svojim postignućima, uključiti se u aktivnosti zajednice i dostići svoj puni potencijal.

Aktivnosti/projekti:

Hrvatska zajednica za Down sindrom organizira i povezuje djelovanje udruga za sindrom Down na području Republike Hrvatske i promovira integraciju, jedankost i pravo izbora za osobe sa sindromom Down kroz:

  • Unapređivanje medicinske i socijalne zaštite
  • Unaprijeđivanja obrazovanja
  • Unapređivanje procesa integracije u društvenu zajednicu
  • Unapređivanje procesa zapošljavanja osoba sa sindromom Down

Kontakt

Hrvatska zajednica za Down sindrom

Miramarska cesta 105
10 000 Zagreb
Tel: +385 91 365 4509
E-mail: ds-hr@vip.hr
Web: www.zajednica-down.hr

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2360000-1101877763

Do sada prikupljeno

400,00 kn prodajom 3 predmeta

Daj kupi u korist udruge

Dobri Buvljak, © 2022. Izradila Web.burza