Savez udruga osoba s invaliditetom istarske županije

Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije djeluje od 1977. godine, a predstavlja asocijaciju udruga sa socijalno - humanitarnim ciljevima u koji se udružuju udruge osoba s invaliditetom i  udruge roditelja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. 

Osnovan je s ciljem da doprinosi unaprijeđivanju društvenog položaja i uloge osoba s invaliditetom u društvu, dogovaranju i usklađivanju aktivnosti članica u pogledu rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, sudjelovanju u proširivanju sistema društvene brige, rehabilitaciji i zaštiti, poboljšanju životnih, radnih i socijalnih uvjeta života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Trenutno, unutar Saveza djeluju tri udruge s ukupno 509 članova

1. Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije Pula

2. Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula koja obuhvaća članove - korisnike sa svim vrstama invaliditeta

3. Udruga dijaliziranih na listi čekanja za transplataciju bubrega Istarske županije-Pula

Savez okuplja članove koji su i slabopokretni i slabovidni.

Međutim, aktivnosti u Savezu ne organiziraju se samo za članove udruga  i članove njihovih obitelji, već i za sve ostale  osobe s invaliditetom i zainteresirane osobe koje u svom okruženju imaju osobu s invaliditetom.

Kako je Savez udruga neprofitna organizacija jedini izvor prihoda su joj donacije.

Kontakt

Savez udruga osoba s invaliditetom istarske županije

Podaci za plaćanje

  • IBAN: OTP banka d.d. Zadar   
  • HR11 2407000 1118025347

Do sada prikupljeno

300,00 kn prodajom 1 predmeta

Kupljeno u korist udruge

Udruzi su donacijom predmeta pomogli 1 anonimni dobročinitelj
Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza