Udruga za promicanje inkluzije (UPI)

O udruzi:

Udruga za promicanje inkluzije (UPI) je humanitarna organizacija osnovana u Zagrebu u listopadu 1997. godine. Aktivnosti Udruge temelje se na filozofiji inkluzije, prema kojoj osobe s intelektualnim teškoćama imaju pravo biti ravnopravni i aktivni članovi društva.

UPI potiče i podržava proces deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj i regiji te nastoji razvijati modele stručnih službi podrške u zajednici te poticati razvoj istih sa strane raznih pružatelja usluga

Aktivnosti/projekti:

Misija: Promicati razvoj društva u kojem osobe s intelektualnim teškoćama imaju jednake mogućnosti, njihov se doprinos cijeni, a njihova se ljudska prava poštuju.

Vizija: Naša je vizija društvo koje cijeni različitost i koje u svakom svom članu otkriva jedinstvene vrijednosti.

Projekti: Radne aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama, Mobilna služba podrške djeci s višestrukim teškoćama koja žive u biološkim obiteljima, Mlade žene s intelektualnim teškoćama – razumijevanje nasilja, publikacija stručnog časopisa Inkluzija.

Kontakt

Udruga za promicanje inkluzije (UPI)

Bleiweissova 15
10 000 Zagreb
tel/fax: +385 1 37 51 696
tel: +385 1 37 58 932
MB: 1322320
OIB: 50162948091
e-mail: inkluzija@inkluzija.hr

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2360000-1101369058 Zagrebačka banka

Devizni račun

Acount number:
IBAN: HR9523600001101369058 (2100040775)
SWIFT ZABA HR 2X 2500 1322320

Do sada prikupljeno

210,00 kn prodajom 2 predmeta

Kupljeno u korist udruge

Dobri Buvljak, © 2021. Izradila Web.burza