SOS telefon – grad Rijeka

Udruga za pomoć žrtvama nasilja

O udruzi:

Ciljevi SOS telefona jesu pružanje pomoći žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama putem dežurna SOS linije pomoći, promicanje građanske svijesti o potrebi zaštite žrtava nasilja, širenje svijesti da je život bez nasilja jedno od temeljnih ljudskih prava. Također smatramo važnim ukazati žrtvama nasilja na njihova prava, te ih uputiti kako ostvariti ta prava.

Navedene ciljeve Udruga primarno ostvaruje pružanjem pomoći putem telefona te neposrednim kontaktima sa žrtvama u Savjetovalištu. U svom radu SOS telefon surađuje s nizom institucija i organizacija koje se u svom radu susreću s problemom zaštite žrtava nasilja.

Osim rada sa žrtvama nasilja, važnim smatramo organiziranje edukativnih radionica i  predavanja za građanstvo, a sa svrhom promicanja svijesti o uzrocima i posljedicama nasilja te o potrebi prevencije.

 

Aktivnosti/projekti:

a)    SOS linija pomoći za žrtve nasilja

b)   Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji

c)    Organizacija i koordinacija volontera i volonterskog rada

d)   Promicanje nenasilja i tolerancije u javnosti

e)    Edukacija i informiranje građana o pravima žrtava nasilja i načinima podrške

f)     Suradnja i umrežavanje

Kontakt

SOS telefon – grad Rijeka — Udruga za pomoć žrtvama nasilja

Podaci za plaćanje

IBAN: HR0724020061100138885

Opis plaćanja: Donacija

Do sada prikupljeno

30,00 kn prodajom 1 predmeta

Kupljeno u korist udruge

Udruzi su donacijom predmeta pomogli 1 anonimni dobročinitelj
Udruzi su kupnjom predmeta pomogli 1 anonimni dobročinitelj
Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza