DJEČJA POSLA

Centar za psihosocijalnu dobrobit djece i mladih

Centar DJEČJA POSLA je osnovan 2013. u Zagrebu s ciljem promicanja, zaštite i unapređivanja psihosocijalnog zdravlja djece i mladih te stručne podrške svim relevantnim dionicima njihovog razvoja i dobrobiti.

Djelatnosti Centra:

-  individualni i grupni psihoterapijski rad s djecom i mladima

- savjetodavni rad s roditeljima

- individualni trening roditeljskih vještina

- samospoznajne i edukativne radionice za odrasle

-  edukacija stručnih djelatnika u neposrednom radu s djecom

-  izrada edukativnih materijala za stručnu i širu javnost

Uz rad s općom populacijom djece i obitelji, Centar DJEČJA POSLA u partnerstvu s državnim institucijama i nevladinim organizacijama provodi brojne projekte usmjerene na zaštitu prava i dobrobiti visokorizičnih skupina djece. Tako su provedeni intenzivni psihoterapijski ciklusi s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi u institucionalnom ili alternativnom izvanobiteljskom smještaju (Dječji dom Laduč, SOS Dječje selo Lekenik, udomiteljske obitelji) te s djecom u procesu i nakon posvojenja. Također, provedene su edukacije za odgajatelje ustanova za djecu (Podružnice Dječjeg doma Zagreb) te stručne djelatnike koje profesionalna uloga dovodi u kontakt s djecom zatvorenika (Kaznionica u Požegi).

Kontakt

DJEČJA POSLA — Centar za psihosocijalnu dobrobit djece i mladih

Savska cesta 40

10 000 Zagreb

mob: 0916368899  0918831941

e-mail: info@djecjaposla.hr

web: www.djecjaposla.hr

Podaci za plaćanje

HR3824840081106484291

Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza