Mentor

O udruzi:

Udruga Mentor je udruga registrirana u lipnju 2008. godine na inicijativu grupe stručnjaka humanističke provenijencije koje zajedno povezuje teorija izbora i realitetna terapija. Mentalno zdravlje omogućava čovjeku korištenje maksimalnih kapaciteta na svoju i društvenu korist. Psihoedukacija je prepoznata kao jeftina intervencija sa visokim učincima, a nedovoljna zastupljenost ovog oblika skrbi u zajednici potaknula nas je da kreiramo programe koji će razvijati vještine i resurse potrebne za održavanje dobrog mentalnog zdravlja. Naše napore intenziviramo također ka razvijanju suradnje među ustanovama zdravstva i socijalne skrbi te svih koji djeluju na unaprijeđivanju kvalitete življenja, kako pojedinca, tako i cijele zajednice. Na taj način doprinosimo tome da svi resursi zajednice budu maksimalno na raspolaganju korisnicima.

Aktivnosti/projekti:

1. Unaprjeđivanje skrbi za fizičko i mentalno zdravlje.
2. Prevencija svih oblika rizičnih ponašanja.
3. Promicanje inovativnih metoda poučavanja i cjeloživotnog obrazovanja, a koje obuhvaća sve oblike učenja - formalne, neformalne i informalne - s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti.

Kontakt

Mentor

 

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2484008-1104786596 (RBA)

Do sada prikupljeno

385,00 kn prodajom 10 predmeta

Udruzi su donacijom predmeta pomogli Vesna Štihača, Tea Radić i 1 anonimni dobročinitelj
Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza