Moj prijatelj

Udruga za terapijsko jahanje

O udruzi:

Udruga «Moj prijatelj» je neprofitna, nestranačka, dobrovoljna organizacija osnovana 2010. godine s osnovnim ciljem povećanja i unapređenje opće kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Primorsko-goranske županije, edukacije i razvoj civilnog društva. Program terapijskog jahanja, koji se provodi nešto više od  dvije godine u organizaciji  Udruge, prvi je program terapijskog jahanja pokrenut na području Otoka Krka. Udruga potiče volonterski rad šire zajednice.

Rad Udruge za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“ ne bio bio moguć bez podrške naših brojnih donatora, roditelja djece s teškoćama u razvoju, volontera te naših vjernih jahača.

Aktivnosti/projekti:

  • provođenje programa terapijskog jahanja za osobe sa različitim oblicima teškoća (fizičkim, psihičkim, emocionalnim, socijalnim, bihevioralnim)
  • radionice za djecu u pedagoškom programu
  • edukacija volontera i stručnog kadra
  • suradnja sa srodnim Udrugama i organizacijama 

Kontakt

Moj prijatelj — Udruga za terapijsko jahanje

  • Sjedište: Stube put Kijca 5, 51512 Njivice
  • Ranč/imanje: Jezero bb, 51512 Njivice
  • Predsjednica Udruge: Iva Dorčić
  • Tel. 098 656 671
  • E-mail: mojprijatelj.njivice@yahoo.com
  • Web: Moj prijatelj

Podaci za plaćanje

Žiro račun: 2340009-1110431123

Do sada prikupljeno

145,00 kn prodajom 5 predmeta

Udruzi su donacijom predmeta pomogli Lush lifers i 2 anonimna dobročinitelja
Udruzi su kupnjom predmeta pomogli Jelena Mitrović i 3 anonimna dobročinitelja
Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza