Utočište za životinje IANUA

Utočište IANUA neprofitna je pravna osoba. Misija nam je osigurati trajni dom i liječničku skrb za životinje spašene od iskorištavanja za hranu kao i promicati veganski način života. Životinje koje žive u utočištu ravnopravni su članovi naše obitelji.

Utočište IANUA na svome je imanju osnovala Antonija Krmpotić Đerek koja o njima i skrbi.

Kontakt

Utočište za životinje IANUA

  • Utočište za životinje IANUA
  • Kostanj 33
  • 10342 Dubrava

Podaci za plaćanje

  • Žiro račun:
  • IBAN HR6023600001102075266
  • SWIFT: ZABAHR2X

Opis plaćanja: Donacija

Do sada prikupljeno

275,00 kn prodajom 2 predmeta

Kupljeno u korist udruge

Udruzi su donacijom predmeta pomogli 2 anonimna dobročinitelja
Udruzi su kupnjom predmeta pomogli Dea Chanté i 1 anonimni dobročinitelj
Dobri Buvljak, © 2024. Izradila Web.burza